Gratis guide: En introduktion till säkra entrélösningar för kontorsbyggnader

Tips för att öka säkerheten i entrén på kontoren-introduktion-till-entresäkerhet-för-kontor

Denna PDF ger vägledning åt säkerhetschefer som vill att entrésäkerhet och tillträdeskontroll för medarbetare och besökare i kontorsbyggnader ska vara mer effektiv.

Guiden omfattar 9 huvudområden för entrésystem bl a:

  • Automatiserad entrésäkerhet
  • Flödeshastighet
  • Design
  • Avkastning på investering (ROI)
  • Utbildning