Gunnebo säkrar staden

Våra städer behöver erbjuda sina invånarna trygghet och säkerhet, och det ur flera olika aspekter. Vi utsätts idag för både fysiska attacker, så som inbrott och stöld, men också digitala attacker i form dataintrång och avlyssning. Men i takt med brotten som begås, utvecklas också lösningar som effektivt skyddar oss människor och säkrar stadens byggnader så som anläggningar för energiförsörjning, sjukhus, skolor, polishus, kollektivtrafik, kommun- & regionhus, idrottsanläggningar m. fl.  

Utforska säkerhetslösningarna skapar trygghet för invånarna och arbetsro för ansvariga.

Entrésäkerhet och tillträdeskontroll

Säkerställer att anställda och besökare smidigt kan passera in i byggnadens olika zoner, medan obehöriga effektivt upptäcks och stoppas.

Läs mer om entrésäkerhet och tillträdeskontroll

säkra-staden-entrelösningar

Larm och kameraövervakning

Integrerade system för larm, kameraövervakning och passagekontroll, som upptäcker, analyserar och hanterar de hot och faror som uppstår vid intrång. 

Läs mer om larm och kameraövervakning

larm-och-kameraövervakning

Informationssäkerhet
och värdeförvaring


Skyddar servrar, värdesaker och dokument mot brand, inbrott, explosion, signalspaning och elektromagnetisk puls (EMP).

Läs mer om säker förvaring 

säkra-staden-värdeförvaring

Säker kontanthantering


Kontanthanteringssystem som minskar risken för rån och därmed ökar säkerheten för personalen, detta med bibehållen effektivitet.


Läs mer om säker kontanthantering

säkra-staden-kontanthantering