E-guide: Hur minska kostnaderna för kontanthantering

eguide-minska-kostnaden-för-kontanthantering.jpg

Att hantera kontanter säkert och effektivt är ett stort ansvar för detaljhandeln - och det är ett ansvar som innebär en kostnad. Även om volymen av kontanter är liten, så spelar det ingen roll - kostnaden för att hantera dem är mer eller mindre densamma.

Ladda ner guiden och läs om fem viktiga områden där det finns en kostnad kopplad till kontanterna och hur den kan minskas:

  1. Kostnaden för att ha kontantkassor
  2. Kostnaden för misstro
  3. Kostnaden för felräkningar
  4. Kostnaden för personal
  5. Kostnaden för transport